Välkommen till Boksoffan. Boksoffan är en programserie på YouTube. En mötesplats  för aktuella och intressanta berättare och berättelser från världens alla hörn och härikring.