boksoffan011_1000x450

Det här avsnittet av BOKSOFFAN handlar om VR – Virtual Reality. Är det berättande med ett cyklop på huvudet som är framtiden? Och när kommer den, framtiden? Johan och Janne vänder outtröttligt på varje sten i sin iver att finna alla svaren.